Tên công trình: Gia đình nhà chú Vinh

Địa chỉ: Hồng Tiến - Khoái Châu

Vật liệu sử dụng:

- Ngói Hạ Long 10 viên A2

- Ngói nóc Hạ Long A1

- Ngói nóc tiểu Hạ Long A1

- Gạch 40 A1 Hạ Long

- Ngói Hài A1 Hạ Long

- Đá bóc ốp tường

Ngói Hạ Long 10 viên A2 Ngói nóc Hạ Long A1 Ngói nóc tiểu Hạ Long A1 Ngói Hài A1 Hạ Long Gạch 40 A1 Hạ Long Đá bóc ốp tường
  Miễn phí vận chuyển   đổi trả hàng   hỗ trợ 24/7